24

data-center-128Projekt zakładający stworzenie wirtualnej infrastruktury sieciowej oraz narzędzi wspomagających pracę na stanowiskach typu Social Media Coordinator. Etap projektowania został oparty o doświadczenia firm z branży Social Media Optimization świadczących usługi skierowane na rynek amerykański.

W skład powstałych w ramach projektu narzędzi wchodzi oprogramowanie dostosowane do działania w chmurze oraz w prywatnych farmach maszyn wirtualnych. Oprogramowanie to zostało zoptymalizowane pod kątem wdrażania z wykorzystaniem obecnych na rynku rozwiązań technologicznych z dziedzin zarówno wirtualizacji jak i cloud computingu. Głównym celem wspomnianego oprogramowania jest optymalizacja pracy osoby na stanowisku Social Media Coordinator oraz automatyzacja wielu procesów związanych z wykonywaniem zadań na tym stanowisku co w ostatecznym rozrachunku skutkuje wyraźnym wzrostem wydajności pracy. Z technicznego punktu widzenia projekt zakłada wieloplatformową przenośność narzędzi, ich łatwą replikację oraz ułatwioną rozbudowę, której konieczność wynika z ciągłych zmian technologicznych związanych z branżą.

Na zlecenie firmy trzeciej. Projekt i implementacja - praca autorska. Wdrożenie - drugi kwartał 2012.